Hvis du er medarbejder eller leder i sociale tilbud

Hvordan samarbejder og støtter du som medarbejder i sociale tilbud bedst muligt mennesker med psykiske vanskeligheder til at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt, og i at komme sig? Hvordan sikrer du som leder af et socialt tilbud rammerne for, at medarbejderne kan arbejde recovery-orienteret rehabiliterende?

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk