Hvis du er strategisk leder

En effektiv udvikling og omlægning af socialpsykiatrien starter hos dig. Du har ansvaret for udvikling af socialpsykiatrien og sætter rammerne for, at der kan arbejdes recovery-orienteret rehabiliterende.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk