Særligt til botilbud

Social- og Boligstyrelsen har lavet en udgivelse med anbefalinger til god kvalitet målrettet botilbud. De syv anbefalinger er konkrete og praksisnære, og undervejs er der eksempler på, hvordan du kan arbejde recovery-orienteret rehabiliterende på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk