Hvordan kommer I i gang med omlægning af socialpsykiatrien?

Hvis du gerne vil styrke arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering i din kommune, så er der forskellige steder at starte. Men det kræver, at alle omkring borgeren arbejder i samme retning og ud fra samme mål. Derfor er en samlet strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod en recovery-orienteret rehabiliterende indsats en forudsætning for at lykkes fuldt ud.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk