Hvorfor arbejde recovery-orienteret rehabiliterende i socialpsykiatrien?

Flere og flere mennesker får psykiske vanskeligheder og har behov for støtte og hjælp. Det lægger et betydeligt økonomisk pres på kommunerne. Samtidig er der store udfordringer med rekruttering af medarbejdere. Der er derfor behov for at tænke i nye løsninger.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk