Metoder - Erhvervet døvblindhed

Social- og Boligstyrelsen arbejder for at udbrede kendskab til metoder, der er evidensbaserede.

Der findes kun ganske få teoretisk eller empirisk underbyggede metoder og indsatser rettet mod mennesker med erhvervet døvblindhed.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent