Livsomstilling

Livsomstilling, som er en erfaringsbaseret tilgang til arbejdet med personer med erhvervet døvblindhed.

Denne tilgang er udbredt blandt praktikere inden for området erhvervet døvblindhed i Danmark.

Livsomstilling kan bidrage til at forstå de omstillingsprocesser en person med kombineret sansetab gennemgår, og dermed kvalificere arbejdet med at yde den rette støtte på det rette tidspunkt. 

Livsomstilling - den rette støtte på det rette tidspunkt

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent