Konsekvenser af medfødt døvblindhed

Konsekvenserne af medfødt døvblindhed er både komplekse og alvorlige. Når de vigtigste fjernsanser (syn og hørelse) bliver påvirket er det nødvendigt at anvende nærsanserne (føle-, lugte-, smags- og kinæstetisk sans).

Funktionsnedsættelsen medfører også store kommunikative udfordringer. At indgå i sociale relationer og at forstå verden omkring sig, stiller store krav til et menneske med medfødt døvblindhed. Derfor må miljøet tilpasses den enkelte. Dette bør ske i et ligeværdigt, involverende samarbejde mellem personen med døvblindhed og hans/hendes omgivelser.

Kommunikationen er udfordret

Medfødt døvblindhed udfordrer først og fremmest kommunikationen. Alle mennesker har behov for at indgå i sociale og kommunikative relationer med andre mennesker. Generelt er kommunikation med andre en forudsætning for udvikling og læring. En alvorlig konsekvens af medfødt døvblindhed er, at det kan være vanskeligt for omgivelserne at forstå personens adfærd. I servicetilbud til mennesker med medfødt døvblindhed, er det derfor nødvendigt at hovedfokus lægges på kommunikation og kommunikationsudvikling.

Den intuitive måde forældre aflæser og er sammen med deres seende/hørende børn på kan ikke umiddelbart anvendes, når et barn har døvblindhed. En tæt, kropslig kontakt er selvfølgelig lige så vigtig med disse børn, mens fx blikkontakt, aflæsning af mimik, sang og leg foregår på en meget mere kropslig måde.

Social isolation

En anden alvorlig konsekvens af medfødt døvblindhed er risikoen for social isolation. Mennesker med medfødt døvblindhed er afhængige af, at andre sørger for at de kommer ud i verden. Ofte er det ikke muligt at kommunikere med mere end én person ad gangen, og da kommunikationen ofte foregår taktilt, er det yderst få seende/hørende personer, som kan indgå i en kommunikativ relation med den døvblindfødte person.

Viden om taktil kommunikation

Hvis udviklings- og læringsbetingelserne ikke er tilrettelagt ud fra den enkeltes potentialer, kan døvblindheden have den konsekvens at udviklingen af psykiske, emotionelle, kognitive og sociale kompetencer hæmmes.

Forskellige mennesker = forskellige behov

Mennesker med medfødt døvblindhed er vidt forskellige, årsagerne til deres funktionsnedsættelse er meget forskellige og konsekvenserne af funktionsnedsættelsen vil variere fra person til person. Det de har til fælles er, uanset funktionsniveau, at de oplever utallige situationer i hverdagen, der er langt sværere at forstå og deltage i, end tilsvarende situationer er for seende/hørende personer.

Det er vigtigt at huske, at mennesker med døvblindhed har samme fundamentale behov som andre mennesker, og at de har gode muligheder for at udvikle sig, når omgivelserne tilpasses.

De rette forudsætninger

Forudsætningerne for at mennesker med medfødt døvblindhed kan få gode levevilkår og udviklingsmuligheder er afhængig af en række forhold:

  • Samfundets accept af og forpligtelser i relation til døvblindhedens konsekvenser
  • Fagpersoners viden om døvblindes udviklings- og læringsprocesser
  • Fagpersoners forståelse af døvblindheden og konsekvenserne af døvblindheden
  • Fagpersoners viden om individuel udredning og opfølgning med fokus på individuelle kompetencer
  • De nære omgivelsers kompetencer, og deres muligheder for at indgå i netværk.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent