Årsager til medfødt døvblindhed

Det er vigtigt at kende den nøjagtige diagnose og foretage en grundig udredning af den enkelte persons potentialer for at kunne give det bedst mulige tilbud. Her får du viden om de vigtigste årsager til medfødt døvblindhed.

Medfødt døvblindhed kan forekomme alene, men optræder ofte sammen med andre funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk eller neurologisk art.

Nogle årsager til medfødt døvblindhed vil under opvæksten eller senere i livet medføre større (progredierende) sansetab. For andre årsager vil følgevirkninger (senmanifestationer) i voksenalderen skulle forventes, og for mange vil der ikke være væsentlige ændringer i forhold til selve funktionsnedsættelsen igennem livet.

Diagnoser

Nogle af de typiske diagnoser, der kan være årsag til medfødt døvblindhed eller medføre døvblindhed i tidlig småbarnsalder, er:

Medfødt Rubella Syndrom (røde hunde i første del af moderens graviditet)

Præmaturitet (for tidlig fødsel) og fødselsskader

CHARGE Syndrom (kompleks af medfødte misdannelser)

Cytomegalovirus (CMV) (en virus, der overføres via moderen under graviditeten eller under fødslen)

De nævnte diagnoser kan være årsag til medfødt døvblindhed, men er det langt fra altid.

I diagnoseoversigten kan du finde andre diagnoser, der kan være årsag til medfødt døvblindhed.

Diagnoseoversigten

Årsagerne til medfødt døvblindhed har ændret sig

Gruppen af personer med medfødt døvblindhed har ændret sig betydeligt de sidste 30-40 år. Tidligere var Rubella Syndrom hovedårsagen til funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed i Danmark. Det har vaccinations-programmer sat en stopper for, og diagnosen er i dag næsten forsvundet blandt børn og unge i Norden.

Årsagsbilledet er i dag præget af et bredt spekter af sjældne medicinske diagnoser, som i mange tilfælde medfører, at andre organer end syn og hørelse påvirkes.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent