Spørgeguide - et enkelt opsporingsværktøj

Spørgeguiden er et værktøj, som forebyggende medarbejdere kan bruge ved deres hjemmebesøg til at afklare, om en borger er ramt på både syn og hørelse, og derfor skal henvises til relevante instanser.

Spørgeguiden bidrager til at afklare, om der er grundlag for en videre henvisning af ældre med kombineret høre- og synsnedsættelse til relevant personale, der ligger inde med særlig viden om det dobbelte sansetab og dets konsekvenser.

Download spørgeguiden (word)

Selve værktøjet er en spørgeguide på to sider, der vedrører hhv. syn og hørelse. Hver side består af syv enkle spørgsmål vedrørende den ældres høre- eller synsfunktion.

Til hvert spørgsmål er der flere svarmuligheder – og spørgeguiden er bygget således op, at hvis der er blot ét kryds i svarmulighederne i venstre side af guiden, kan der være tale om en hørenedsættelse hhv. en synsnedsættelse. 

  • Hvis der er krydser i svarmulighederne i venstre side på såvel hørelse som syn kontaktes – efter aftale med den ældre – den lokale døvblindekonsulent (eller anden lokal instans med den nødvendige viden om det kombinerede sansetab).
  • Hvis der kun er kryds i enten syn eller hørelse, kontaktes den lokale syns- eller hørerådgivning.

På forsiden, som kan ændres efter behov, kan anføres diverse stamdata og andre relevante oplysninger.

Erfaringer med spørgeguiden

Spørgeguiden har været anvendt i opsporingsprojekter i en række kommuner, bl.a. Hvalsø, Køge og Langeland. Erfaringerne fra disse projekter har bekræftet effektiviteten af værktøjet, idet et antal ældre, såvel med kombineret høre- og synsnedsættelse som med et enkelt af sansetabene, blev fundet.

Og de ældre, som de forebyggende medarbejdere henviste til den lokale døvblindekonsulent, har også vist sig at have en så alvorlig kombineret høre- og synsnedsættelse, at de falder ind under den nordiske definition af døvblindhed.

OBS: Spørgeguiden er et værktøj, som skal hjælpe med at sætte et systematisk fokus på høre- og synsnedsættelser, som ellers kan være vanskelige at opdage i forbindelse med hjemmebesøg. Spørgeguiden er ikke udviklet til at afgøre, hvorvidt en person er døvblind eller ej. Hertil skal der en funktionel vurdering fra en person med særlig døvblindefaglig ekspertise.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent