Metoder

Der findes mange forskellige metoder til indsatsen over for mennesker med multiple funktionsnedsættelser, men det er sparsomt med dokumenteret viden om virkningsfulde metoder.

Da det er sparsomt med viden om metoder, der har en dokumenteret effekt i forhold til at udvikle målgruppens kommunikation, selvbestemmelse og evne til at indgå i udviklende samspil med andre, er den eksisterende viden om metoder ofte baseret på fagfolks mangeårige erfaringer og viden om god praksis.

På disse sider kan du læse om et udsnit af metoder, der kan understøtte arbejdet med at udrede og udvikle kommunikationen hos mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent