Kommunikationsudredning

Det findes flere systematiske metoder til at lave kommunikationsudredninger for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

En god kommunikativ udredning kan være en forudsætning for en målrettet indsats med Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK). Med udredningen har man et grundlag for at planlægge, hvordan samspilspartnere kan tilrettelægge omgivelserne og agere, så personen med multiple funktionsnedsættelser kan udtrykke sig, blive forstået og få indflydelse på sit eget liv.

Det kan være relevant at lave en kommunikationsudredning med jævne mellemrum. Når personen med multiple funktionsnedsættelser og hans/hendes omgivelser er kommet i gang med at bruge deres kommunikationsløsninger, vil der typisk ske en udvikling. Der kan så opstå et behov for at justere kommunikationsløsningerne med baggrund i en ny udredning.

Om kommunikationsudredning i temaet om udredning og planlægning af ASK-løsninger på Vidensportalen 

Hvem kan hjælpe med udredning?

VISO – den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation

Når der er behov for at supplere den ekspertise, viden og erfaring, som kommunerne har, kan borgere, kommuner, institutioner og tilbud bruge VISO.

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISOs rådgivning er gratis og landsdækkende.

Information og kontaktoplysninger til VISO

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent