Partnerstøttet scanning

Partnerstøttet scanning er en kommunikationsstrategi, hvor samtalepartneren på systematisk vis stiller et ordforråd til rådighed for personen uden talesprog.

Samtalen med partnerstøttet scanning foregår ved, at samtalepartneren først nævner en række udsagn, måske understøttet med symboler. Derefter siger samtalepartneren: ”Nu må du vælge", og så gentager samtalepartneren de samme udsagn i et tempo, så personen har tid til at reagere på det enkelte udsagn/symbol.

Personen uden talesprog signalerer sit valg af udsagn med fx et smil, blikretning, lyd eller en bestemt bevægelse, der betyder "ja". Nogle personer har også et signal for "nej/gå videre". Det er hensigtsmæssigt, at det sidste udsagn i opremsningen af muligheder er: ”Noget andet”, for at give personen mulighed for at sige: "Giv mig andre udsagn".

En succesfuld brug af partnerstøttet scanning kræver, at samtalepartneren ved, hvordan personen uden talesprog viser, hvilket af de viste udsagn han/hun vælger.

Visuel og/eller auditiv scanning

Partnerstøttet scanning kan være visuel, auditiv eller en kombination af de to:

  • Auditiv: Partneren siger eller læser ordene op for hver valgmulighed (spontane ord, symboler, bogstaver eller nedskrevne ord). Det er de talte ord, der genkendes.
  • Visuel: Personen uden talesprog bruger visuel genkendelse af symboler, konkreter eller nedskrevne ord. Partneren viser eller peger, fx med finger eller lygte.
  • Visuel + auditiv: Partneren viser/peger på symbolerne samtidig med, at hun benævner dem verbalt.

Det er ofte vanskeligt at kommunikere, hvis mange funktioner er udfordret samtidig. Partnerstøttet scanning reducerer de motoriske og synsmæssige krav. Personen uden talesprog skal ikke selv fysisk kunne pege ordforråd ud, og et velfungerende syn er heller ikke en forudsætning.

Partnerstøttet scanning kan bruges med få valgmuligheder i en konkret situation eller som kommunikation med et fast, og dermed forudsigeligt, stort ordforråd og fx til at stave sine egne ytringer.

Ordforrådet til partnerstøttet scanning bør udarbejdes sammen med personen uden talesprog.

Fordele ved partnerstøttet scanning

  • De motoriske (og eventuelt synsmæssige) krav reduceres - fokus er på kommunikationen og samtalen frem for på koordinering af bevægelser og betjening. Personer, der har svært ved at foretage valg med direkte udpegning eller øjenudpegning, kan uden problemer vælge ved hjælp af partnerstøttet scanning.
  • Partneren kan ændre hastigheden på scanningen efter behov (i modsætning til elektronisk scanning).
  • Partneren kan se mindre præcise bevægelser og ignorere ufrivillige (i modsætning til elektronisk scanning).
  • Nogle personer uden talesprog er glade for den mere direkte kontakt med kommunikationspartneren i forhold til kommunikation via fx talemaskiner.
  • Partnerstøttet scanning kan med fordel benyttes i situationer, hvor andre kommunikationsmåder ikke er hensigtsmæssige eller tilgængelige.
  • Ordforrådet til kommunikationen kan være spontant i forhold til situationen eller fast forankret i et kommunikationshjælpemiddel.

Partnerstøttet scanning med et fast ordforråd

Man kan bruge partnerstøttet scanning med et fast ordforråd, som personen kender og har tilgængeligt. Det faste ordforråd findes på et kommunikationshjælpemiddel, fx på kommunikationstavler, -bøger eller strimler. Selve ordforrådet kan bestå af fotos, grafiske symboler eller nedskrevne ord. Større ordforråd kan være organiseret med over- og underkategorier.

Husk at sørge for, at personen har måder/muligheder for at bede om at sige noget med sit faste ordforråd.

Fordele ved et fast ordforråd

Personen er sikret adgang til et relevant ordforråd, som ikke forsvinder, og som der evt. kan bygges videre på.
Personen får en systematik i den måde, som ordforrådet præsenteres på - som stiller mindre krav til arbejdshukommelsen. Mindre kendte kommunikationspartnere kan bedre give relevante muligheder.

Partnerstøttet scanning med spontant ordforråd

Partner Støttet Auditiv Scanning (PSAS) er en struktureret måde at præsentere en række udsagn, som personen efterfølgende kan vælge imellem. Det kræver blot, at personen kan udtrykke et ord/lyd eller bevægelse for ”ja”.

Først præsenteres valgmulighederne. Så gentages valgmulighederne en gang mere i samme rækkefølge, og denne gang beder man personen om at tilkendegive et ”ja”.

Når man nævner valgmulighederne er det vigtigt, at man altid slutter remsen af med udsagnet: ”Noget andet”. For det er ikke sikkert, at man i præsentationen af valgmuligheder, har nævnt det, som personen gerne vil. Husk også god tid til at vælge. Gentag proceduren, hvis der ikke blev reageret første gang.

Auditiv scanning med spontant ordforråd

"Hvad synes du om den film? Her er dine valgmuligheder: kedelig, sjov, sørgelig, noget andet."
"Nu kan du vælge (valgmulighederne præsenteres igen, indtil personen siger JA til den ønskede valgmulighed): kedelig… sjov… sørgelig… noget andet?"

"Jeg vil spørge dig - hvad har du lyst til at lave på din fødselsdag?” - ”Nu siger jeg, hvad du kan vælge imellem”
”Til stranden – i svømmehallen – have gæster på besøg – noget andet”

Auditiv + visuel scanning med konkreter

"Hvilken bog vil du gerne læse? Her er dine valgmuligheder (de forskellige bøger vises samtidig med, at de benævnes): Cirkeline, Kaj og Andrea, Peter Pedal, noget andet. Nu kan du vælge (bøgerne vises og benævnes igen, indtil barnet melder ind på den ønskede valgmulighed): Cirkeline... Kaj og Andrea... Peter Pedal... noget andet...?"

Partnerstøttet scanning med stavning

Auditiv

Partneren siger bogstaverne i alfabetet i et passende tempo, indtil personen udtrykker JA. Herefter startes forfra med valg af det næste bogstav, indtil ordet kan gættes eller er stavet færdigt.

Auditiv + visuel

Partneren peger på og benævner bogstaver eller grupper af bogstaver (fx på en kommunikationstavle), indtil personen siger JA. Herefter startes forfra med valg af det næste bogstav, indtil ordet kan gættes eller er stavet færdigt.

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent