Smertemåling

Smerteskemaer og smerteprofiler kan være en hjælp til at aflæse og tolke symptomer på smerte hos både børn og voksne med alvorlig kommunikationsnedsættelse og/eller multiple funktionsnedsættelser.

Udtryk for smerte er ofte det første tegn på skader, sygdom og ubehag, men hos en person med alvorlig kommunikationsnedsættelse kan disse smerter let overses eller fejltolkes. Det kan smerteskemaerne og profilerne være med til at undgå.

Hvis en person ikke er i stand til at kommunikere med ord, at han/hun har ondt eller ubehag, kan smerter og andre symptomer såsom kvalme, synkebesvær, træthed, kommunikeres på forskellige måder, heriblandt:

  • Vokale reaktioner (gråd, stønnen)
  • Tilpasset adfærd (fx gnidning af det berørte område, undgå visse bevægelser)
  • Afledende adfærd (fx rokkende, bide i en hånd, fagter)
  • Ansigtsudtryk (fx grimasser)
  • Psykisk/fysisk tilbagetrækning, dårligt humør
  • Søvnforstyrrelser
  • Selvskadende adfærd
  • Hyperaktiv adfærd
  • Autonome ændringer (fx pulsen og/eller blodtryk øges/formindskes, svedeture).

Særlige observationsfærdigheder, redskaber samt en nær viden om normal adfærd for den individuelle person med kommunikationsnedsættelse er nødvendige for at kunne aflæse og tolke tegn og symptomer på smerte.

En systematisk kortlægning af personens udtryksmåder ved smerte og ubehag er derfor vigtig for at kunne sikre den rette respons og indsats i forhold til smertebehandling af personen.

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent