Social Networks

Social Networks er et udrednings- og planlægningsværktøj, som gennem interviews indsamler viden på en række vigtige områder i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikation (ASK).

Værktøjet henvender sig til fagfolk, der vejleder om og underviser i alternativ og supplerende kommunikation (ASK).

Materialet er udarbejdet med børn og voksne med en bred vifte af funktionsnedsættelser i tankerne.

Formålet med udredningen er at:

 • Få et billede af personens kommunikative ressourcer samt ressourcerne i omgivelserne.
 • Dele viden om personens kommunikation mellem personens forskellige miljøer.
 • Få fokus på forskellige forhold, der har betydning for personens kommunikation.
 • Tydeliggøre de kommunikationsmåder, som personen og personens samtalepartnere bruger i sine forskellige relationer.
 • Planlægge en fremadrettet indsats med alternativ og supplerende kommunikation, som giver mening for personen og personens nærmeste.

Indsamlingen sker via interview med personen selv (når det kan lade sig gøre) eller dennes nærmeste, fx forældre. Derudover bliver nære fagpersoner som lærere eller kontaktpædagoger interviewet. Interviewet forestås af en fagperson med viden om kommunikation, sprog og alternative og supplerende kommunikationsmåder.

Social Networks anvendes, når man har brug for at blive klogere på de forhold, der vedrører personens kommunikation, fx:

 • Når man modtager et nyt barn i børnehave, skole, ungdomstilbud, botilbud og i aktivitetstilbud.
 • Forud for at en person skal skifte miljø eller indgå i et nyt miljø.
 • Når der er usikkerhed eller uenighed om en persons kommunikative ressourcer.
 • I forbindelse med valg og implementering af kommunikationshjælpemidler.
 • Når man skal lave et KommunikationsPas.
 • Som en del af en løbende beskrivelse/udredning/planlægning af en indsats, der foretages med bestemte intervaller.

Social Networks har fokus på den nøglerolle, som kommunikationspartnere har for kommunikationsprocessen og for, hvilke alternative og supplerende kommunikationsmåder der er hensigtsmæssige at bruge i forskellige situationer og med forskellige mennesker. Der tages udgangspunkt i personens og de pårørendes eget perspektiv.

Manual og skema

Social Networks er udviklet af Sarah W. Blackstone, ph.d., og Mary Hunt Berg, ph.d. Materialet er bearbejdet og oversat til dansk.

Social Networks består af et interviewskema og en manual. I manualen er der en beskrivelse af det teoretiske grundlag, instruktioner til skemaet, caseeksempler samt resultaterne fra en række pilotundersøgelser.

Social Networks manual + skema

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent