Social Networks - et udrednings- og planlægningsværktøj

"Sarah W. Blackstone &amp2006

Social Networks henvender sig til fagfolk, der beskæftiger sig med at vejlede om og undervise i AAC (alternativ og supplerende kommunikation). Det er et udrednings- og planlægningsværktøj, som indsamler viden på en række vigtige områder i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikation.

Social Networks har fokus på den nøglerolle, som kommunikationspartnere har for kommunikationsprocessen og for, hvilke alternative og supplerende kommunikationsmåder, det er hensigtsmæssigt at bruge. Der tages udgangspunkt i brugerens og pårørendes eget perspektiv.

Social Networks består af en manual og et interviewskema. I manualen er der en beskrivelse af det teoretiske grundlag, instruktioner til skemaet, caseeksempler samt resultaterne fra en række pilotundersøgelser. Der er mulighed for at downloade både manualhæftet og skemahæftet.

Social Networks er et amerikansk materiale udviklet af Sarah W. Blackstone, ph.d. og Mary Hunt Berg, ph.d. Materialet er blevet bearbejdet og oversat til dansk af det tidligere VIKOM.


 
Hent publikationen
 

 

Social Networks skema