Hjælpemidler

Hjælpemidler til personer med døvblindhed dækker over mange forskellige typer af hjælpemidler fra simple genstande til fx avanceret specialoptik, kommunikations- og orienteringshjælpemidler.

For personer med døvblindhed kan hjælpemidler være det, som gør det muligt at udføre aktiviteter, der ellers ville være vanskelige eller umulige at udføre. Hjælpemidler kan både være produkter, som er fremstillet for at kompensere for en funktionsnedsættelse, og mainstream produkter, som i en given sammenhæng bidrager til reducere et handicap.

Hjælpemidler kan være en integreret del af en rehabiliteringsproces, da hjælpemidler har til formål at muliggøre aktivitet og deltagelse for mennesker med funktionsevnenedsættelse.

Hjælpemidler fungerer kun, når de er korrekt implementeret. Fx vil hjælpemidler til orientering, tilbehør til høreapparater og afmærkning kun fungere for den enkelte, hvis det anvendes på en meningsfuld måde i forhold til hverdagen og de aktiviteter, som vedkommende ønsker at udføre.

Eksempler på hjælpemidler til personer med døvblindhed

I Hjælpemiddelbasen kan du finde eksempler på hjælpemidler, som kan være relevante i forhold til både synshandicap og hørehandicap og kombinationen af disse. Du kan eksempelvis finde tilbehør til høreapparater signalgivere samt forstørrelsesprogrammer og andre programmer til computer, tablet eller smartphone.

Hjælpemiddelbasen: Synshandicap og hjælpemidler

Hjælpemiddelbasen: Hørehandicap og hjælpemidler

Kontakt

Thomas Lyhne
Chefkonsulent