Bevægelse og mobility

Synet er den væsentligste motivationskilde til at vove sig ud i verden og udforske den. Når syn og hørelse mangler, eller er stærkt reducerede, betyder det, at omgivelserne enten ikke eksisterer eller kun eksisterer inden for en meget begrænset radius.

Uden syn og hørelse bliver det i høj grad partnerens opgave at vise personen med medfødt døvblindhed verden og inspirere til at gå på opdagelse. Det kræver, at partneren selv er engageret i den omverden, der kunne være interessant for personen med døvblindhed. Partnerens engagement må være så intenst, at det kan smitte.

Fri bevægelse

Udover engagerede partnere har det også betydning, hvordan miljøet omkring personen med medfødt døvblindhed er tilrettelagt. Miljøet må være struktureret, så det er genkendeligt og dermed trygt at færdes i for den enkelte. Ofte anvendes markører i form af fx ændret gulvbelægning eller taktile kendemærker, som angiver ruteændring eller fungerer som pejlemærke. Miljøet bør også have interessante og nye ting at udforske undervejs, ellers kan motivationen for at bevæge sig rundt forsvinde.

Det område, som personer med døvblindhed selv kan færdes frit i og udforske, vil altid være meget begrænset i omfang. Det gælder også selv om personen har brugbare syns- og/eller hørerester. Det betyder, at når personer med døvblindhed skal gøre sig erfaringer, så må det tilrettelægges sådan, at det kan foregå inden for et område, de har overblik og kontrol over. Mobilitetsproblemer vil selvfølgelig reducere dette område yderligere.

Mobility

Mobility defineres traditionelt som evnen til at kunne færdes selvstændigt og sikkert på den mest hensigtsmæssige måde. Personer med døvblindhed kan anvende forskellige teknikker i mobility, der giver mulighed for at færdes selvstændigt på bestemte ruter. Fx kan de selv lære ruten til og fra køkkenet, eller selv at hente posten om morgenen. For nogle med døvblindhed er det også aktuelt at lære de teknikker, som bruges med en hvid stok.

Det er nødvendigt at anvende specielle teknikker, når personen med døvblindhed er kørestolsbruger. Disse teknikker skal sikre, at den enkelte ikke blot bliver transporteret rundt, men er aktivt deltagende i transporten. Kørestolsbrugeren bør opleve, at han får information om sin omverden, så han måske selv får lyst til at udforske den. Det kræver, at han har overblik over situationen og føler sig tryg.

Ledsageteknik

Partneren uden sansetab kan anvende forskellige ledsageteknikker for at støtte personen med døvblindhed i at færdes i omgivelserne. Formålet med teknikkerne er at sikre, at personen med døvblindhed kan færdes sikkert og effektivt sammen med partneren. Derudover er formålet også, at den døvblinde er så aktiv som mulig og får information fra partneren om potentielle oplevelser, som de sammen passerer.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent