ADL (Almindelig Daglig Levevis)

ADL er en forkortelse af Almindelig Daglig Levevis. At lære at klare så mange praktiske gøremål som muligt er en integreret del af den pædagogiske indsats for personer med medfødt døvblindhed.

Personer uden sansetab foretager de daglige rutinemæssige gøremål uden at tænke nærmere over dem. Med forældres støtte og gennem imitation lærer seende børn gradvist at klæde sig på, ordne den daglige hygiejne og hjælpe til med gøremål i hjemmet - og de er stolte, når de selv klarer flere og flere opgaver.

Det er også vigtigt, at børn og voksne med medfødt døvblindhed lærer at klare så mange dagligdags opgaver som muligt. Enten alene eller med støtte fra partneren. Det sker dog ikke uden en målrettet indsats fra omverdenen. At mestre dagligdags rutiner har betydning for selvværdsfølelsen - også hos personer med medfødt døvblindhed - og giver energi og mod på andre udfordringer.

Systematik og gentagelser

Indsatsen i forhold til ADL består hovedsageligt af træning af specielle teknikker, som kan medvirke til at give det overblik, som synet normalt giver. Ved spisetid bør man fx altid placere maden på tallerkenen på samme måde. Systematik hjælper personer med døvblindhed med at få overblik over fx måltiderne og giver dermed mulighed for at klare ting selv, som ellers ville være vanskelige og kræve mange ressourcer. 

Ergoterapeuter har speciel uddannelse i ADL og kan rådgive forældre og personale både med hensyn til hvilke teknikker, der kan anvendes i den konkrete situation, og hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at anskaffe hjælpemidler.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent