Diagnoseoversigt

En lang række diagnoser kan være årsag til funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed.

Hoveddiagnose 0-18 år

>19 år

Ialt
Rubella syndrom 4 33 37
Skader som følge af
præmaturitet
6 6 12
Down syndrom 0 10 10
Meningitis 8 1 9
CHARGE syndrom 5 3 8
Asphyxia 4 3 7
Mikrocephalus 4 1 5
Cytomegalovirus (CMV) 0 5 5
Encephalitis 1 4 5
Usher syndrom 0 4 4
Lebers congenitte
amaurose
1 2 3
Kromosom defekt 0 3 3
Cornelia de Langes
syndrom
2 1 3
Hydrocephalus 0 2 2
Hjernetraumer 0 2 2
Trisomi 13 2 0 2
Robert syndrom 2 0 2
Kønsbundet recessiv
syndrom
0 2 2
Refsum´s sygdom 0 1 1
Pena Shokeir syndrom 1 0 1
Smith-Lemli-Optiz
syndrom
0 1 1
Caudallt syndrom 1 0 1
Translokation på 5 & 6
kromosom
1 0 1
Goltz-Gorlin syndrom 0 1 1
Conradi-Hünemann´s
syndrom
0 1 1
Rosenberg Chutorian
syndrom
1 0 1
Polyradiculitis 1 0 1
Kniest syndrom 1 0 1
Stofskifte sygdom 1 0 1
Goldenhar´s syndrom 0 1 1
Neuronal ceroid
lipofuskinose
1 0 1
San Filippo syndrom 1 0 1
Føllings syndrom 0 1 1
Edwards syndrom 1 0 1
Minkowski-Chaufford
Gänssler sygdom
0 1 1
Cockaynes syndrom 1 0 1
Hunt´s syndrom 1 0 1
CDG syndrom 1 0 1
Sticklers syndrom 1 0 1
Macrocephalus 0 1 1
Tuberøs sclerose 0 1 1
Ukendt 18 18 36
Total 71 109 180

Tallene i tabellen er fra et kortlægningsprojekt, som blev afsluttet i 2004.

Det skal bemærkes, at personer med Usher syndrom normalt tilhører gruppen af personer med erhvervet døvblindhed. De fire personer i oversigten havde ikke udviklet sprog, da døvblindheden indtrådte.

For de ti personer med Downs syndrom er døvblindheden indtrådt i ungdoms- eller voksenalder, men før en sproglig udvikling var blevet etableret.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent