Om erhvervet døvblindhed

Erhvervet døvblindhed er en funktionsnedsættelse, hvor kombinationen af høre- og synsnedsættelse medfører store udfordringer forbundet med kommunikation, informationstilegnelse og orientering i omgivelserne.

Langt de fleste mennesker med erhvervet døvblindhed får en kombination af nedsat syn og hørelse på grund af alder. Andre er født døve og får nedsat syn med tiden, mens andre igen er født med hørenedsættelse og får nedsat syn med tiden. Der er også nogle, der er født blinde og mister hørelse senere i livet.

Man er ikke nødvendigvis helt døv eller helt blind, når man har erhvervet døvblindhed, flertallet bevarer i nogen grad en synsrest og/eller en hørerest.

At leve med erhvervet døvblindhed

Erhvervet døvblindhed er en alvorlig diagnose med store konsekvenser for den enkelte. At være ramt af både en høre- og synsnedsættelse betyder, at personen ikke har mulighed for at kompensere tilstrækkeligt for den nedsatte hørelse med det resterende syn og omvendt.

Typiske barrierer i dagligdagen er massiv træthed og energitab, vanskeligheder i kommunikationen med andre, problemer med at færdes på egen hånd samt med at indhente information.

Progredierende funktionsnedsættelse

Døvblindhed er på forskellig vis og i forskellig grad indgribende i dagligdagen og livet uanset årsag, alder og livssituation. Det gælder både for den yngre person med Usher syndrom og for den ældre med aldersrelateret syn- og hørenedsættelse.

Fælles for de fleste er, at der er tale om en progredierende lidelse, der indebærer, at personen mange gange i livet skal omstille sig til nye livsvilkår, nye strategier og måske nye kommunikationsformer. Det kan fx være når nye hjælpemidler skal tages i brug eller når kompenserende strategier må udforskes og indlæres for at kunne klare den nye livssituation.

Løbende at opleve forringelse af egen funktionsevne medfører for mange med erhvervet døvblindhed oplevelser af fx angst, stress, nedtrykthed og identitetskriser. Ligeledes er personer med erhvervet døvblindhed i øget risiko for at opleve social isolation.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30