Døvblindhed og demens

Demens og erhvervet døvblindhed kan være svært at skelne fra hinanden, da der er mange fælles symptomer. Det er derfor vigtigt, at fagfolk er opmærksomme på forskelle og ligheder og er i stand til at yde den rigtige hjælp.

Det kan være svært at skelne mellem konsekvenserne af at have kombineret høre- og synsnedsættelse (erhvervet døvblindhed) og demens, idet der kan være mange fælles karakteristika. Tegn på demens kan nemt overses hos mennesker med dobbelt sansetab, ligesom sansetab nemt kan overses hos mennesker med demens. Derudover kan den ene tilstand sløre og tilmed forstærke konsekvenserne af den anden.

At leve med kombineret høre- og synsnedsættelse kræver psykisk overskud og stiller store krav til kognition. At kompensere for det dobbelte sansetab kræver fx, at man er god til at huske, hvor man har lagt ting, holde rede på hvad man skal og hvornår, eller huske hvordan man finder vej. Desuden kræver det, at man kan lægge en hensigtsmæssig strategi og lære nye strategier samt tilegne sig nye færdigheder fx i forhold til brug af hjælpemidler.

Lige præcis de kognitive færdigheder, der svækkes ved demens, er således nødvendige, for at kunne kompensere for funktionsnedsættelsen erhvervet døvblindhed. Og flere af de færdigheder, der svækkes ved demens, kan være yderligere ramt på grund af et dobbelt sansetab og vice versa.

Der er hjælp at hente

Er der tale om en kombination af erhvervet døvblindhed og demens, kræves en koordineret tværfaglig indsats på tværs af fagområder, både i forhold til udredning, tilpasning af miljø, tilpasning af kommunikationsformer, iværksættelse af støtte, indretning af bolig mv. Det er derfor vigtigt, at fagfolk, der arbejder inden for de to fagfelter, kender til de fælles karakteristika, der kan optræde hos personer med erhvervet døvblindhed og demens. Lige som det er vigtigt at vide, hvor man kan søge faglig sparring om de to tilstande.

Ved generelle spørgsmål om demens kan man altid kontakte den kommunale demenskoordinator.

Ved behov for råd og vejledning i forhold til kombineret syn- og hørenedsættelse, kan man rette henvendelse til døvblindekonsulenterne på CFD.

CFD’s døvblindekonsulentordning

I alle regioner arbejdes der med udvikling af forløbsbeskrivelser, der beskriver, hvordan et forløb bør gribes an, fra der iværksættes udredning af demens til det kommunale tilbud er etableret. Nogle forløbsbeskrivelser er færdige, se fx Region Hovedstadens Forløbsprogram for Demens og Region Sjællands Handlingsplan for Den Tværsektorielle Demensindsats.