Netværk for faglige ledere

Social- og Boligstyrelsen driver et netværk for faglige ledere i socialpsykiatrien. Ledernetværket mødes halvårligt, både i Østdanmark og i Vestdanmark. På møderne er der fokus på, hvordan god kvalitet i socialpsykiatrien kan fremmes med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering, og der diskuteres løbende aktuel bedste viden på området.

Hvad indeholder netværksmøderne?

  • Inspiration til og drøftelser af, hvad god faglig ledelse er
  • Viden om recovery-orienteret rehabilitering
  • Videndeling om hvordan man kan styrke sin faglige ledelse
  • Networking med inspirerende og nysgerrige lederkollegaer
  • Orientering om aktuel udvikling på området

Hvem indgår i ledernetværkene?

Ledernetværkene består af faglige ledere for botilbud og bostøttetilbud.

Ledernetværkene er åbne for nye deltagere. De enkelte møder kræver tilmelding.

Principper for faglig ledelse

Social- og Boligstyrelsen har lavet en udgivelse om faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats, som indeholder syv retningsgivende principper. Udgivelsen henvender sig til faglige ledere i socialpsykiatrien og har til formål at give inspiration og gode råd til faglige ledere, der ønsker at arbejde ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende praksis, hvor kerneopgaven er at understøtte borgeren i at komme sig.

Find udgivelsen her

Kontakt

Sandra Agerlund
Fuldmægtig

Ønsker du at blive en del af netværket?