Hvis du er borger

Hvad kan du forvente, når du som borger søger støtte og hjælp i din kommune på grund af psykiske vanskeligheder?
Hvad betyder det, når kommunen arbejder recovery-orienteret? Og hvordan kan du selv bidrage til et godt samarbejde med kommunen?

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk