Videoanalyse i arbejdet med døvblindfødte

Videoanalyse er et vigtigt redskab i arbejdet med mennesker med medfødt døvblindhed. Det kan blandt andet bruges til at analysere samspillet mellem den døvblindfødte og kommunikationspartneren og til at tilrettelægge pædagogiske tiltag.

Siden begyndelsen af 1990’erne har videoanalyse været et nyttigt arbejdsredskab i arbejdet med personer med medfødt døvblindhed. Videoanalyse giver mulighed for at fastfryse øjeblikket, dykke ned i det og se, hvad der sker her og nu. Det kan ellers være meget vanskeligt, når du står i en specifik situation.

Videoanalyse har fokus på udviklingspotentialet hos både personen med medfødt døvblindhed og hos kommunikationspartneren. En kontinuerlig brug af videoanalyse giver mulighed for at følge og dokumentere udvikling over tid. Disse analyser kan bruges til videre tilrettelæggelse af pædagogiske tiltag.

Relationelle analysemodeller

Inden for fagfeltet medfødt døvblindhed bruges der analysemodeller, der undersøger, hvordan relationen mellem personen med døvblindhed og partneren påvirker og bliver påvirket af kommunikationen mellem dem. Der er her tale om relationelle analysemodeller, hvor man som partner både er den, som analyserer, men også er deltager i den relation, som bliver analyseret. De relationelle analysemodeller er inspirerede af dialogiske teorier om den måde, som mennesket forstår sig selv, andre og omverdenen. Beskrevet af bl.a. Ivana Marková og i døvblindepraksis i ’Kommunikation kan kureré’ af Anne V. Nafstad.

Analysemodellerne indeholder holdepunkter, som fx samtaler eller social leg/samhandling. Videoanalyse er et redskab, som hjælper os til at tolke på baggrund af faglige og konkrete argumenter frem for intuition og subjektive vurderinger.

Refleksion og diskussion gennem videoanalyse

Videoanalyse er et brugbart redskab til refleksion og diskussion. Gennem videoanalyse kan du få sparring på situationer, du udfordres af i hverdagen. Oftest arbejdes der med videoanalyse i grupper. En tværfaglig, dynamisk gruppe kan have mange forskellige perspektiver på en situation, og der kan stilles åbne og meget forskellige hypoteser, som kan danne grundlag for fremtidige tiltag.

Videoanalyse tager tid

Videoanalyse er ikke noget, man kommer sovende til. Det tager tid. Analysen skal læres og trænes, og der er en række etiske aspekter, der skal tages højde for. Videoanalyse er anerkendt som et vigtigt arbejdsredskab i Danmark. Fx inddrager den Nationale Grunduddannelse videoanalysen. Her et af målene med uddannelsen er, at kursisterne bliver i stand til at analysere deres egen partnerkompetence. 

Videoanalyse i netværksgrupper

’Videoanalyse i netværksgrupper’ er en beskrivelse af, hvordan man kan strukturere videoanalysesessioner, og med hvilke teoretiske holdepunkter man kan analysere kommunikation under vanskelige vilkår. ’Videoanalyse i netværksgrupper’ er resultatet af et dansk/norsk samarbejdsprojekt.