Fysisk tilgængelighed

Det er nødvendigt med en særlig tilrettelæggelse af det fysiske miljø for personer med medfødt døvblindhed.

Ved nybyggeri og renovering er der mange hensyn at tage. Her nævnes blot nogle af de overvejelser, man bør gøre sig. Der bør altid inddrages professionel rådgivning inden tilrettelæggelse af optimalt fysisk miljø.

Overskuelighed

Bygninger og udearealer må ikke være større, end personer med medfødt døvblindhed har mulighed for at overskue. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør arealer opdeles i mindre enheder. Gangarealer bør altid følge lige linjer og have rette vinkler.

Gange og stier

Både indendørs og udendørs gangarealer bør have forskelligt underlag, som giver information om, hvor man befinder sig, eller hvornår man skal dreje.

Langs gangene kan der enten udnyttes naturlige referencepunkter eller laves kunstige punkter, som angiver, at noget nyt skal til at ske. De kan også blot give et fingerpeg om, hvor langt man er kommet på ruten.

Indendørsgulve bør være matte og konstruerede, så de kan give information om, hvem der kommer, eller hvad der sker - et såkaldt flydende gulv. Mønstrede gulve bør undgås.

Af hensyn til lydmiljøet er det vigtigt at undgå meget hårde materialer som sten og klinker. Vælg i stedet materialer, der er bedre til at absorbere lyd.

Ved gangarealer kan der opsættes ledestænger/håndliste med markering, der angiver, at der sker en ændring.

Rum

For personer med medfødt døvblindhed, der har en funktionel synsrest, er det vigtigt, at vægge, vinduer, døre og overgange mellem disse og gulv markeres tydeligt med kontraster i forskellige farver. En sådan farvemarkering vil støtte personen med døvblindhed i at få en rumopfattelse.

Forskellig struktur på vægfladerne vil kunne give taktil information om rummet. Bløde og lydabsorberende materialer på loft og vægge vil forbedre lydmiljøet. Alle vægge bør have lyse farver, men blanke og helt hvide materialer bør undgås.

Belysning i alle rum bør evalueres og optimeres ved hjælp af professionel rådgivning fx den lokale synskonsulent. En belysning på 500 LUX er ofte passende. Den bør være blændfri, og der bør derudover være punktbelysning på relevante steder. Alle steder hvor det er muligt at tilrettelægge individuelt, bør dette ske.

Døre og vinduer

Døre bør markeres tydeligt med god kontrast mod væggen. Karmen og dørhåndtaget kan eventuelt markeres med en tydelig kontrastfarve. Hvis der er glasdøre, bør de markeres med farvede markeringer.

Blænding fra vinduer kan undgås ved et forlænget udhæng fra taget eller ved lyse tætvævede gardiner eller persienner.

Trapper

Trapper kan i lighed med gangarealer markeres med en farvet belægningsstribe, som samtidig har en ru overflade, der kan opfattes gennem fødderne.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent

Mere viden

Social- og Boligstyrelsen formidler gerne kontakt til professionel rådgivning i forhold til fysisk tilgængelighed.