Videoanalyse i team

Formålet med at analysere videoklip er at få en udvidet forståelse af personen med multiple funktionsnedsættelser i samspil med hans eller hendes omgivelser.

Videoanalyse i team (tidligere kendt som videoanalyse efter VIKOM-principper) er en pædagogisk arbejdsmåde, der har til formål at kvalificere forståelsen af mennesket med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog og udvikle samspillet.

Det kan fx handle om at:

 • Få en forståelse af, hvad personen med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog føler, gør, tænker, sanser og hvordan personen udtrykker sig kropsligt, lydligt og mimisk.
 • Få en forståelse af samspilspartnerens betydning for og indflydelse på personens mulighed for at kommunikere.
 • Få en forståelse af, hvad der sker i det gode samspil, og hvordan den fysiske tilrettelæggelse kan understøtte kommunikationen.
 • Få ideer til og viden om, hvordan samvær, omsorg, pædagogiske aktiviteter og undervisning kan tilrettelægges, så vi støtter op om personens mulighed for at indgå i positivt og udviklende samspil med omgivelserne.

Videoanalysen tager altid udgangspunkt i en positiv situation, hvor der er fokus på den anerkendende og åbne tilgang til videoklippet.

Efterfølgende analyseres videoklippet i et team, der er sammensat af personer fra det personlige netværk, fx forældre, personale fra botilbud, lærere, talepædagoger, fysio- og ergoterapeuter, synskonsulenter og kommunens tovholder. Teamet analyserer klippet på en anerkendende, åben og reflekterende måde, hvor ingen ejer sandheden.

Analysen i teamet tager altså udgangspunkt i et klip, udvalgt af den voksne, som er på klippet sammen med personen med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Der tages altid udgangspunkt i ”gode” klip.

Formålet med videoanalysen er ikke at opnå en fælles forståelse af det, som sker på klippet, men i stedet at teamet får udvidet sine perspektiver og forståelser.

Videoanalyse kan dermed give en udvidet forståelse af personen med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog i samspil med hans eller hendes omgivelser.

På baggrund af refleksioner i teamet, implementeres og afprøves nye tiltag i hverdagen.

Videoanalyse kan fx bruges til at:

 • Iagttage handlinger og udtryk hos personen med multiple funktionsnedsættelser som samspilspartnere kan handle og reagere på.
 • Opdage (nye) kompetencer hos personen og/eller samspilspartneren.
 • Indkredse personens særlige behov i relationen. 
 • Fokusere på samspilspartnerens rolle i samspillet.
 • Identificere personens dominerende motiv for samspil og kommunikation i forskellige situationer med forskellige samspilspartnere.
 • Indkredse personens måder at bruge sine sanser på.
 • Udvikle et fælles sprog til beskrivelse af personens kommunikationsmåder. 
 • Identificere behov for mulige alternative og støttende kommunikationsformer.

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent