Handleplaner

Handleplaner er et godt redskab til at fastholde mål og synliggøre fremskridt i rehabiliteringen af et barn/en ung med erhvervet hjerneskade

For børn/unge med erhvervet hjerneskade er det væsentligt, at tilrettelæggelsen af indsatser efter udskrivelse er organiseret, så indsatserne er sammenhængende og koordineret.

Afhængig af barnets/den unges funktionsevne vil der være behov for indsatser fra forskellige faggrupper. Behovet for de forskellige faggruppers indsatser vil variere undervejs.

Ligeledes er samarbejdet med forældrene af stor betydning for, hvorledes forældrene fremadrettet kan håndtere den nye situation.

Tilrettelæggelsen af indsatsen har to formål:

  1. At genskabe mistede funktioner og færdigheder
  2. At understøtte barnets/den unges almindelige udvikling og at identificere senfølger.

Der bør foreligge en skriftlig plan for indsatsen, som revurderes løbende i samarbejde med barnet/den unge og forældrene. Planen udarbejdes på baggrund af målene for indsatsen og fungerer som et fælles arbejdsredskab for fagpersoner, barnet/den unge og forældrene.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig