Hjerneskade på social- og handicapområdet

Når man har et barn med erhvervet hjerneskade, vil den kommunale sagsbehandler på handicapområdet ofte blive omdrejningspunkt for familiens samarbejde med kommunen.

Sagsbehandlere på handicapområdet arbejder med udgangspunkt i serviceloven. Loven har som formål at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hjælpen kan tilrettelægges ud fra barnets/den unges behov og forudsætninger samt i samarbejde med barnets/den unges forældre. Den støtte og hjælp, man kan have behov for, gives normalt i forhold til en vurdering af hele familiens samlede situation - og med særlig fokus på barnets/den unges behov.

Barnets behov for støtte

Har ens barn/ung fået en erhvervet hjerneskade, og som følge deraf betydelig, varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, så skal kommunen, senest tre måneder efter de får kendskab til barnet/den unge, tilbyde en familievejleder.

Formålet med familievejledningen er at hjælpe familien med at finde rundt i de forskellige muligheder for støtte. Familievejlederen skal blandt andet fortælle om rettigheder, henvise til hvor man kan få mere viden og hjælpe med at få kontakt til andre familier i en lignende situation.

Familievejlederen kan ikke beslutte, hvilke konkrete former for hjælp og støtte man kan få. Der er kun tale om rådgivning.