KIFA Kvalificering af indsatsen over for familier med børn med handicap

Socialstyrelsen2012

Denne publikation er en samling af KIFAs gode erfaringer med indsatsen over for familier med børn med handicap.

Flere kommuner har udviklet og afprøvet konkrete redskaber, der skulle understøtte et godt samarbejde mellem myndighed og familier med børn med handicap gennem kvalificeringen af indsatsen over for familier med børn med handicap (KIFA).


 
Hent publikationen