Forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap. Guide til hjælp og støtte

Socialstyrelsen2013

Pjece henvendt til forældre, der venter eller er forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap.

I denne guide gennemgås de vigtigste tilbud om hjælp og støtte samt en række henvisninger til, hvor der kan søges mere viden – både i de gældende regler og i relevant informationsmateriale om de forskellige emner.

Det er også muligt at slå op på barnets alder og finde den information, der er særlig vigtig på dette alderstrin.

Guiden henvender sig først og fremmest til forældre, hvis barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.


 
Hent publikationen