Sagsbehandling

Hjerneskadesager kan være komplicerede, fordi der er mange fagpersoner og forskellige sektorer involveret.

Voksne med erhvervet hjerneskade har ofte omfattende følger af hjerneskaden, som kan have stor indflydelse på deres liv og hverdag. De har derfor behov for effektive genoptrænings- og rehabiliteringsforløb med henblik på at mindske følgerne af hjerneskaden og derved opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Voksne med erhvervet hjerneskade har forskellige genoptrænings- og rehabiliteringsbehov efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsstyrelsen har udgivet en faglig visitationsretningslinje, der skal understøtte den kommunale visitation med henblik på, at den voksne tilbydes en indsats på rette specialiseringsniveau.

I hjerneskadesager er der ofte mange fagpersoner og forskellige sektorer involveret, og det kan være en udfordring, både for den ramte og for de pårørende, at skabe sig et overblik og holde mange bolde i luften på en gang.

Der er ingen tvivl om, at en koordineret og sammenhængende rehabiliteringsindsats gør en stor forskel for den ramte og de pårørende.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig