Viden om hjerneskader

Børn og unge kan få hjerneskader på grund af sygdom eller kvæstelser i hjernen, fx i forbindelse med trafikulykker, fald og slag.

Hvor mange børn og unge får hjerneskade?

Omkring 1000 børn/unge indlægges hvert år med en påvirkning af hjernen og med risiko for en erhvervet hjerneskade. Nogle af disse børn/unge kan få forbigående symptomer på en hjernepåvirkning, andre kan få en hjerneskade, som følger dem resten af livet.

Antallet af erhvervet hjerneskader er forholdsvis stabilt i forhold til de forskellige diagnoser, dog med undtagelse af traumatiske hjerneskader, som opstår i forbindelse med trafikulykker, fald og slag. Antallet af børn/unge, der får en traumatisk hjerneskade, er faldet med 25 % fra 2000 til 2010. Det skyldes sandsynligvis bedre trafiksikkerhed.

Hvor mange børn har behov for rehabilitering?

Mellem 125 og 375 børn og unge får behov for rehabilitering under indlæggelse. 30 til 40 af disse børn har brug for rehabilitering på højt specialiseret niveau. Det antages, at mellem 125 og 375 børn også har brug for rehabilitering, efter de er blevet udskrevet fra sygehuset. Følgerne efter en hjerneskade kan vise sig flere år efter, at skaden er sket, og man taler derfor om, at børn kan vokse sig ind i hjerneskaden. Det betyder, at færdigheder, som er berørte af hjerneskaden, ikke viser sig før barnet/den unge forventes at mestre færdigheden.

Kan hjernerystelse give hjerneskade?

Udover de 1000 nye børn, der hvert år indlægges med risiko for en hjerneskade, indlægges en større gruppe børn og unge med hjernerystelse. Hvor mange af dem, der får langvarige følger, vides ikke.