PPR udarbejder vurdering

For børn/unge med erhvervet hjerneskade kan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) bidrage med en pædagogisk-psykologisk vurdering.

PPR er en kommunal funktion, der kan være organiseret forskelligt i landets kommuner. PPR arbejder med udgangspunkt i folkeskoleloven og har som kerneopgave at yde pædagogisk-psykologisk rådgivning til og omkring børn i alderen 0-18 år, så alle børn får den fornødne hjælp i skole og dagtilbud. Psykologer varetager PPR, derudover er der oftest tilknyttet audiologopæder. I nogle kommuner vil der også være tilknyttet ergo- og fysioterapeuter.

Den pædagogisk-psykologiske vurdering kan iværksættes på baggrund af en indstilling fra klasselæreren, gennem skolens leder, skolens leder selv, den kommunale sundhedstjeneste, forældrene til eleven eller eleven selv.

Indstillingen skal beskrive årsagen til, at der ønskes iværksat en vurdering af behovet for specialpædagogisk bistand, samt hvilke former for støtte der er ydet.

Den pædagogisk-psykologiske vurdering omfatter, foruden en vurdering af barnets/den unges kompetencer, også et forslag til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand.

I forhold til børn/unge med erhvervet hjerneskade kan PPR, foruden at undersøge og vurdere behovet for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, også samarbejde med praktiserende læge omkring vurdering af behov for udredning i sygehusregi.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig