Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Børn og unge med erhvervet hjerneskade er en lille målgruppe. Det stiller særlige krav til, hvordan man organiserer indsatsen, når det handler om genoptræning og rehabilitering.

Børn og unge med erhvervede hjerneskader har fået skader i hjernen på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er fuldt udviklet. Derfor er det en væsentlig faglig udfordring, at barnet/den unge får behandling og rehabiliteringsindsatser, der har til formål at generhverve mistede funktioner. Samtidig skal den almindelige udvikling understøttes bedst muligt.

Gruppen af børn og unge med erhvervede hjerneskader har ofte et omfattende rehabiliteringsbehov inden for både sundheds-, social- og undervisningsområdet. Der er derfor behov for flere indsatser på samme tid.

Gruppen har også en øget risiko for at udvikle psykiske vanskeligheder. Det understreger behovet for en koordineret og sammenhængende indsats.

Datagrundlaget for, hvor mange genoptræningsplaner, der er udarbejdet til børn og unge, er på nuværende tidspunkt ufuldstændigt. Det afspejler ikke det samlede behov i målgruppen.

Det samlede antal indlæggelser er relativt stabilt på omkring 1550 børn og unge om året. For en del af målgruppen er der meget få indlæggelser om året, og det er derfor vanskeligt at sige noget sikkert om udviklingen i antallet af forløb inden for hver enkelt form for hjerneskade.

Generelt er der flere drenge end piger, som indlægges. Kønsforskellen er mest udtalt inden for traumatisk hjerneskade og hjerneskade, der er opstået som følge af iltmangel, forgiftning eller anden skadelig påvirkning (encephalopati). I begge grupper er der ca. 50 procent flere drenge end piger.

I grove tal, der er behæftet med stor usikkerhed, har mellem 125-375 børn og unge behov for genoptræning og rehabilitering efter udskrivelse.

Opgørelserne inkluderer ikke børn, som med hjernerystelse, hvor bevidstheden har været påvirket i en sådan grad, at barnet har været omtumlet eller måske bevidstløs. Disse børn kan blive udskrevet uden synlige følger, hvor det så senere kan vise sig, at hjernen alligevel har taget skade.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30