Fra ung til voksen med hjerneskade

Det er vigtigt, at kommunen forbereder overgangen fra barnesag til voksensag, inden den unge med erhvervet hjerneskade fylder 18 år. På den måde kan støtten og eventuelle foranstaltninger til den unge fortsætte.

Der opleves ofte uklarhed om, hvordan samarbejdet mellem de forskellige forvaltningsområder helt konkret skal foregå i overgangen fra barn/ung til voksen.

1 konkret initiativ kan dog anbefales, nemlig etablering af en fælles økonomisk pulje.

Det sker, at der opstår uenighed mellem kommunens afdelinger om, hvem der fx skal finansiere en neuropsykologisk undersøgelse.

I Håndbog for sagsbehandlere - Overgange for unge med handicap, side 23, anbefaler Socialstyrelsen, at der er en fælles konto til at dække omkostningerne ved at indhente erklæringer og undersøgelser ved skift fra børne- til voksenbestemmelser. 

Håndbog for sagsbehandlere - Overgange for unge med handicap

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig