Definition af synshandicap

Synsnedsættelse kan defineres medicinsk, som funktionsevne og i en social kontekst.

Der er mange årsager til synsnedsættelse, og borgerens synsfunktion kan variere fra svagsynethed til total blindhed. Synsnedsættelse kan defineres medicinsk, med udgangspunkt i den danske sociale klassifikation med kategorierne svagsynethed, social blindhed, praktisk blindhed og total blindhed.

Synsnedsættelse er en fysisk funktionsnedsættelse, som begrænser personens evne til at se. Evnen til at se omfatter fx synsskarphed, synsfelt eller synskvalitet. Begrænsningen dækker hele spektret fra betydeligt nedsat syn til fuldstændig ophævet synsfunktion. Synsnedsættelse udgør kun en funktionsnedsættelse, når nedsættelsen rækker ud over det, der normalt kan korrigeres for, fx ved brug af briller.

En socialt defineret synsnedsættelse betragter synsnedsættelsen som relationel og kontekstbestemt. En synsnedsættelse er ikke i udgangspunkt et handicap. Handicappet opstår i de situationer, hvor personen med synsnedsættelse møder barrierer i omgivelserne og den sociale kontekst.