Trivsel og forebyggelse af vold på botilbud

”Først og fremmest handler det om trivsel – både for borgerne og for medarbejderne”. Det budskab bliver ofte fremhævet i undersøgelser og af ledere og medarbejdere, når det drejer sig om at forebygge trusler og vold på botilbud og forsorgshjem.
Der findes ikke én løsning eller metode, som kan forebygge trusler og vold i alle situationer, men en række forskellige faktorer spiller en rolle, når det voldsforebyggende arbejde lykkes.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk