Om unge og rusmidler

Rusmidler er en del af den ungdomskultur, som mange stifter bekendtskab med som led i socialiseringsprocessen fra barn til voksen.

Center for Rusmiddelforskning estimerer, at 16.000-20.000 unge i alderen 15 til 25 år har et brug af illegale rusmidler (Socialstyrelsen 2015a, Pedersen et al., 2020). De unges hovedstof er cannabis. De unges forbrug af kokain er desuden steget signifikant fra 1,55 % til 3,02 % svarende til fra 12.600 unge i 2014 til 24.500 i 2019 (Pedersen et al., 2020).

16-17.000 unge i alderen 15 til 25 år har et dagligt eller næsten dagligt brug af hash. Det svarer til 2 % af 15-25-årige. 19.000-20.000 unge har et dagligt eller næsten dagligt brug af hash og/eller brug af amfetamin, kokain eller andre illegale rusmidler mindst fire gange om måneden (Pedersen et al 2015).

En enkelt oplevelse - eller et problematisk forbrug

Mange unge stifter bekendtskab med rusmidler som led i en ungdomskultur og socialiseringsproces fra barn til voksen. For nogle er det at prøve rusmidler en enkeltstående oplevelse, mens andre unge prøver det gentagne gange eller udvikler et problematisk brug.

Der er ikke en enkel forklaring på, hvorfor nogle og ikke andre unge udvikler et problematisk brug. Det er faktorer i den unges samlede livssituation – såsom baggrund, relationer, udfordringer og ressourcer – der har betydning.

Nogle faktorer kan fungere som risikofaktorer, der gør den unge sårbar over for forbruget af rusmidler, mens andre virker beskyttende (Socialstyrelsen 2012).

Typiske karakteristika ved de unges situation

Unge i alderen 18-25 år udgør en stigende andel af de borgere, der bliver indskrevet i stofmisbrugsbehandling. Ifølge Center for Rusmiddelforsknings rapport fra 2020 ”Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge 2014-2019” havde 4950 unge mellem 15-25 år været indskrevet i et kommunalt stofbehandlingstilbud.

Som nævnt, er der ikke nogen enkel forklaring på, hvorfor nogle unge udvikler et problematisk forbrug af rusmidler. Men forskning viser, at de unges situation typisk er kendetegnet ved:

  • belastet opvækst, præget af brud, svigt, stress, overgreb med videre.
  • opvækst i hjem med højt forbrug af rusmidler.
  • mistrivsel og psykiske problematikker.
  • problemer i skolen, fagligt og/eller socialt.
  • venner/netværk med højt forbrug af rusmidler.

(Pedersen et al., 2015; Pedersen & Frederiksen, 2012; Pedersen et al., 2009; Ege 2004).

Læs mere på Vidensportalen om unge med et problematisk forbrug af rusmidler

Senest opdateret 05-02-2021

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her