Effekten af MOVE

MOVE har vist bemærkelsesværdigt gode resultater i den individuelle, ambulante behandling af unge i alderen 15 til 25 år, der har et rusmiddelbrug. Halvdelen af de unge er stoffrie ni måneder efter indskrivning, trivslen er øget, de har færre opmærksomhedsproblemer og de begår mindre kriminalitet.

Metoden blev afprøvet i Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling, som blev gennemført af den daværende Socialstyrelse i samarbejde med ni kommuner, Dobbeltdiagnose I/S og Center for Rusmiddelforskning i perioden 2014-2018. Evalueringen af Metodeprogrammet viser, at halvdelen af de unge er stoffrie ni måneder efter indskrivning, deres trivsel er øget, de har færre opmærksomhedsproblemer og de begår mindre kriminalitet. Desuden viser en økonomisk evaluering, at MOVE er økonomisk rentabel, og en implementeringsanalyse peger på, at der er sket et kompetenceløft blandt de behandlere, der arbejder med metoden.

Evalueringen viser, at MOVE er en effektiv metode til opnåelse af stoffrihed. Effektevalueringen viser også, at MOVE fastholder de unge i behandlingen, så længe de har behov for behandling, og øger andelen af gennemførte behandlingsforløb:

  • 50 procent af de unge er stoffrie 9 måneder efter indskrivning i behandling.
  • De unge bliver i MOVE-behandling i længere tid og får flere behandlingssamtaler end unge i andre former for behandling.
  • De unge gennemfører primærbehandling i højere grad end i andre former for behandling.
  • Der er færre afbud og udeblivelser. 

MOVE nedbringer andelen af unge, der begår kriminalitet, og øger andelen af unge, der er i uddannelse:

Der er færre af de unge, som begår kriminalitet. Andelen af unge, som begår kriminalitet, falder fra 20 procent til 6 procent, fra de unge bliver indskrevet i behandling og til ni måneder efter indskrivning.

De unge deltager i højere grad i uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter. Ved indskrivning har 51 procent af de unge deltaget i uddannelsesaktiviteter inden for de sidste 30 dage. Ni måneder efter indskrivning deltager 66 procent af de interviewede i uddannelsesaktiviteter. 

De gode effekter af MOVE er i store træk fastholdt 21 måneder efter de unges indskrivning i behandling. 47 procent af de unge, der er interviewet 21 måneder efter indskrivning, er stoffrie. Særligt ses det, at MOVE har været god til at opnå stoffrihed for unge med diagnosticerede eller selvrapporterede psykiatriske problematikker. Desuden viser evalueringen, at antallet af unge, der har været involveret i illegale aktiviteter den sidste måned, er faldet yderligere til 4,1 pct., mens 63 pct. er i gang med en uddannelsesaktivitet.

Behandlingscentret ’Unge & Rusmidler’ i Odense kommune har implementeret MOVE

Hør misbrugsbehandler Mette Schmidt fortælle om arbejdet med MOVE.

 

Senest opdateret 24-08-2021

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her