MOVE gennem 21 måneder

Center for Rusmiddelforskning2019

Publikationen beskriver resultaterne af en opfølgende effektevaluering af ”Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling”, som har omfattet fire beslægtede indsatser for unge med rusmiddelproblemer. Behandlingssporet MOVE har vist de bedste resultater.

I ”Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling” er fire beslægtede metoder til behandling af unges stofbrug blevet afprøvet og undersøgt i ni kommuner i perioden 2014-18. Metoderne retter sig mod unge i alderen 15 – 25 år.

Effekten af metoderne er blevet målt 9 og 21 måneder efter de unges indskrivning i behandling. En af metoderne, MOVE, viste bemærkelsesværdigt gode resultater i 9-måneders-evalueringen. Denne udgivelse beskriver resultaterne af 21 måneders-evalueringen med særligt fokus på MOVE.

Metodeafprøvningen er gennemført med henblik på at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den sociale stofmisbrugsbehandling og for at fremme anvendelsen af behandlingsmetoder, der har dokumenteret effekt for målgruppen.

Den opfølgende evaluering viser, at den gode effekt af MOVE i store træk fastholdes over tid. Således er 47 procent af de unge, der er interviewet 21 måneder efter indskrivning i behandlingen, stoffrie.

Hovedparten af publikationen består i en udspecificering af data og hovedresultater. Indledningsvist beskrives baggrunden for metodeprogrammet, og der gives en sammenfatning. Rapporten beskriver – ud over spørgsmålet om stoffrihed- og reduktion – bl.a. også effekten i forhold til kriminalitet og uddannelsesaktiviteter.

Samtidig med denne opfølgende effektevaluering udgives en manual samt evalueringer af økonomi og implementering.

Øvrige udgivelser

VIVE har lavet en vurdering af omkostninger og analyse af de økonomiske konsekvenser ved Metodeprogrammet og MOVE.

Økonomisk evaluering af Metodeprogrammet og MOVE

Socialstyrelsen har udgivet en pjece, som indeholder en kort opsamling af de væsentligste evalueringsresultater af MOVE.

Pjece om væsentlige evalueringsresultater af MOVE

Center for Rusmiddelforskning har lavet en implementeringsevaluering af MOVE

Implementeringsanalyse af MOVE

Yderligere er der en manual og en række undervisningsvideoer, som beskriver, hvordan man som behandler bruger MOVE.

Manual til anvendelse af MOVE

Behandlingsportal med undervisningsvideoer om anvendelse af MOVE (Center for Rusmiddelforskning)


 
Hent publikationen