MOVE – struktureret, forstærkende rusmiddelbehandling – MANUAL

Center for Rusmiddelforskning2019

Publikationen præsenterer en manual til anvendelsen af MOVE, en evidensbaseret metode til rusmiddelbehandling af unge.

Denne manual henvender sig til behandlere, der ønsker at benytte MOVE i deres rusmiddelbehandling af unge. MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) er en helhedsorienteret behandlingsmetode, som skal nedsætte eller bringe problematisk rusmiddelbrug til ophør. MOVE er evidensbaseret og afprøvet i rusmiddelbehandlingen til unge mellem 15 og 25 år i ni danske kommuner.

MOVE er struktureret i et samtaleforløb, der udover r en screeningssamtale indeholder 12 personlige samtaler, og et opfølgningsforløb på seks måneder.

Manualen beskriver f MOVE-metodens indhold og anvendelse og præsenterer et behandlingsforløb med MOVE. Der redegøres for metodens samtaleteknikker, Kognitiv adfærdsterapi og Den motiverende samtale, og dens strukturelle elementer.

Desuden beskriver manualen, hvordan behandleren kan præsentere elementerne i MOVE for den unge, samtalernes struktur og tjeklister for hver enkelt samtale.

Center for Rusmiddelforskning og Socialstyrelsen har udgivet en række undervisningsvideoer, som viser hvordan de enkelte elementer i MOVE anvendes og bør anvendes som supplement til manualen. Videoerne kan findes på Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside.

Behandlingsportal med undervisningsvideoer om anvendelse af MOVE (Center for Rusmiddelforskning)

Øvrige udgivelser

Center for Rusmiddelforskning har undersøgt effekten af Metodeprogrammet og MOVE 9 og 21 måneder efter de unges indskrivning i behandling.

MOVE gennem 21 måneder

VIVE har lavet en vurdering af omkostninger og analyse af de økonomiske konsekvenser ved Metodeprogrammet og MOVE.

Økonomisk evaluering af Metodeprogrammet og MOVE

Socialstyrelsen har udgivet en pjece, som indeholder en kort opsamling af de væsentligste evalueringsresultater af MOVE.

Pjece om væsentlige evalueringsresultater af MOVE

Center for Rusmiddelforskning har lavet en implementeringsevaluering af MOVE

Implementeringsanalyse af MOVE


 
Hent publikationen