Økonomisk evaluering af MOVE

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)2019

Publikationen beskriver resultaterne af en økonomisk evaluering af den evidensbaserede behandlingsmetode MOVE, struktureret og forstærkende rusmiddelbehandling til unge.

Denne rapport indeholder en økonomisk evaluering af ”Metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet” og MOVE.

MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) er en ud af fire metoder, som blev afprøvet i Metodeprogrammet i perioden 2014 – 2018 i ni danske kommuner.

Metodeafprøvningen gennemførtes med henblik på at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den sociale stofmisbrugsbehandling og for at fremme anvendelsen af behandlingsmetoder, der har dokumenteret effekt for målgruppen.

Udgivelsen indeholder både en omkostningsanalyse og en analyse af de økonomiske konsekvenser, for så vidt angår offentlige ydelser og aktiviteter som indkomstoverførsler, sundhedsydelser, politi, retsvæsen og kriminalforsorg.

Undersøgelsen viser, at MOVE giver en nettogevinst efter det tredje år, og at metoden er omkostningseffektiv for den offentlige sektor sammenlignet med almindelig rusmiddelbehandling.

Øvrige udgivelser

Den økonomiske evaluering er nært knyttet til Center for Rusmiddelforsknings effektevaluering af Metodeprogrammet.

MOVE gennem 21 måneder

Socialstyrelsen har udgivet en pjece, som indeholder en kort opsamling af de væsentligste evalueringsresultater af MOVE.

Pjece om væsentlige evalueringsresultater af MOVE

Center for Rusmiddelforskning har lavet en implementeringsevaluering af MOVE

Implementeringsanalyse af MOVE

Yderligere er der en manual og en række undervisningsvideoer, som beskriver, hvordan man som behandler bruger MOVE.

Manual til anvendelse af MOVE

Behandlingsportal med undervisningsvideoer om anvendelse af MOVE (Center for Rusmiddelforskning)


 
Hent publikationen