Behandling af unge der misbruger stoffer. En undersøgelse af 4 behandlingsmetoders effekt

Center for Rusmiddelforskning2017

Publikationen beskriver resultaterne af 'Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling'. I programmet er afprøvet evidensbaserede metoder i den individuelle stofmisbrugsbehandling for unge mellem 15 og 25 år.

Denne effektevaluering beskriver resultaterne af en afprøvning af evidensbaserede metoder i den individuelle stofmisbrugsbehandling for unge, der er mellem 15 og 25 år. Afprøvningen er sket i regi af 'Metodeprogrammet for stofmisbrugsområdet' og gennemført af Socialstyrelsen i samarbejde med ni kommuner, Dobbeltdiagnose I/S og Center for Rusmiddelforskning.

Metodeafprøvningen er gennemført med henblik på at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den sociale stofmisbrugsbehandling og for at fremme anvendelsen af behandlingsmetoder, der har dokumenteret effekt i forhold til målgruppen.

I 'Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling’ undersøges forskellige kombinationer af strukturelle elementer i kombination med primærbehandlingen, der består af metoderne Kognitiv adfærdsteori (KAT) og Den Motiverende Samtale (MI). Ved hjælp af et lodtrækningsdesign fordeles de unge til fire grupper, og hver gruppe modtager primærbehandling i kombination med strukturelle elementer som fx opfølgningssamtaler og/eller gavekort.

Udgivelsen beskriver afprøvningens design, og valg af redskaber, elementer og metoder gennemgås. Der redegøres for resultaterne af metodeafprøvningen, deltagerprofiler, metodernes betydning, anbefalinger ved implementering og projekts resultater.

Resultaterne viser, at effekten af ’Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling’ i sin helhed ligger på linje med nationale og internationale resultater. For den ene af kombinationerne viser resultaterne en markant højere effekt.

 


 
Hent publikationen