Unge med komplekse problemstillinger og MOVE

De allermest udsatte unge, som har komplekse psykiske og sociale udfordringer ud over rusmiddelbruget, har behov for en styrket rusmiddelbehandling.

De mest belastede unge med komplekse problematikker profiterer ikke så meget som andre unge af MOVE-behandling. Kompleksiteten i deres problemstillinger, som fx psykisk sårbarhed, hjemløshed, spinkle relationer til familie og netværk og ikke mindst ubehandlede traumer, gør, at de har behov for supplerende behandling til MOVE.

I screeningsrapporten ”Screening af rusmiddelbehandling til de mest udsatte unge” anbefaler VIVE – Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – at supplere MOVE med metoder målrettet unge med komplekse problemstillinger. VIVE præsenterer to fokusområder, som MOVE kan suppleres med:

  • En metode, der inddrager de unges nærmeste familie- og netværk og bidrager til styrkelse af de unges sociale relationer.  Forskellige netværks- og familiebaserede indsatser som dels understøtter en positiv udvikling af de unges nære sociale relationer og involverer mennesker fra de unges omgangskreds i det omfang, det er gavnligt og relevant, og desuden består af ”motiverende” metoder, der har god effekt på unge med emotionelle problemstillinger.
  • En metode, der integrerer fokus på de unges ubehandlede traumer. VIVEs rapport viser, at mange unge med komplekse problemstillinger har ubehandlede traumer, som kan vanskeliggøre rusmiddelbehandling. Traumafokuseret terapi bidrager til håndtering af målgruppens traumer og fokuserer på de emotionelle problemer, der kan vanskeliggøre et behandlingsforløb.
Senest opdateret 24-08-2021

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her