Modul 2: Hvad virker (ikke) i forebyggelsen?

Modul 2 sætter fokus på, hvad der ikke virker, og hvad der virker i forebyggelsen af kriminalitet og risikoadfærd.

Modulet er henvendt til SSP-konsulenter og SSP-medarbejdere med funktion i SSP-samarbejdet på et strategisk, koordinerende og udførende niveau.

Modul 2 giver en grundlæggende indføring i virksom forebyggelse af kriminalitet og risikoadfærd.

Modulet gennemføres over 2 dage.

Indhold

På modulet får du introduceret en række principper for forebyggelse og vurdering af effekter, der:

  • Giver forståelse for de overvejelser, der bør gå forud for gennemførslen af en konkret forebyggelsesindsats.
  • Gør dig i stand til at analysere konkrete problemstillinger og handle på baggrund af analysen.
  • Giver dig et grundlag for kvalificering af egen praksis.
  • Gør dig i stand til at vurdere evalueringer af konkrete forebyggelsesindsatser kritisk.

Udvalgte læringsmål

Modulet giver dig viden om årsager til risikoadfærd og en forståelse af forskellige formål med forebyggelse. Du får:

  • Et grundlæggende kendskab til evalueringsmetoder og et dybere kendskab til effektive metoder i det forebyggende arbejde. Du får også viden om de mulige negative resultater af forebyggelsesindsatser, herunder særligt risikoen for stigmatisering. Dermed bliver du i stand til at kvalificere dit eget og din organisations arbejde med forebyggelse.
  • Færdigheder til at vurdere evalueringer af konkrete forebyggelsesindsatser, og du bliver i stand til at forholde dig kritisk til, om en given indsats faktisk fungerer efter hensigten. Dermed bliver du i stand til at målrette og udvikle det forebyggende arbejde i din kommune eller kreds.

Målgruppe

Primær og sekundær målgruppe.

Det er en forudsætning for deltagelse, at SSP udgør en central del af din arbejdsfunktion og at du prioriterer at deltage på alle undervisningsdagene.

Læs mere om målgruppen for SSP-uddannelsens forskellige moduler på siden, der uddyber målgrupperne

Undervisere

Undervisningen gennemføres af Lars Holmberg som er lektor i kriminologi ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Lars forsker inden for kriminologi, hvor han blandt andet er optaget af forebyggelse af unges risikoadfærd. Lars har stået for undervisningen på SSP-uddannelsens Temamodul 2 flere gange.

Læs mere om Lars Holmberg

Tid og sted for næste modul 2

Modulet forventes afviklet næste gang i 2025.

Datoer for afholdelse og tilmelding annonceres på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside og via vores nyhedsbrev.

 

Kontakt

SSP-uddannelsens postkasse