SSP-uddannelse

Kriminalitet Efteruddannelse

Projektet har til formål at understøtte fælles viden og faglighed i forebyggelsen af ungdomskriminalitet

Projektperiode:

2018 - 

Målgruppe:

Projektets primære målgruppe er børn og unge, der er i risiko for eller har begået kriminalitet.

Baggrund for projektet:

"Aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser (2018)" indeholder 24 initiativer til reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. I reformen er der blandt andet fokus på at udvikle og sikre en mere fælles tilgang i SSP- samarbejdet på tværs af kommuner og andre myndigheder.

Formål:

Social- og Boligstyrelsen har til opgave at udvikle og drive SSP uddannelse målrettet alle landets kommuner og politikredse. Formålet med projektet er at udvikle og gennemføre en uddannelse, som kan opkvalificere medarbejdere i SSP-samarbejdet i forhold til forebyggelsen af ungdomskriminalitet.

Uddannelsen skal opkvalificere medarbejdere i SSP-samarbejdet i kommuner og politi, og give dem og de lokale medarbejdere redskaber til at opfange tendenser og signaler i forhold til børn og unge i lokalområdet.

Uddannelsen skal desuden danne grundlag for, at medarbejdere i SSP-samarbejdet mødes og etablerer netværk på tværs af kommunegrænser, så den konkrete viden og indsats i én kommune/politikreds kan tænkes sammen med andres erfaringer om, hvordan det kriminalitetsforebyggende arbejde får størst effekt.

Dokumentation og evaluering:

Der vil løbende blive gennemført evalueringer af uddannelsen.

Samarbejdsparter:

SSP-uddannelsen udvikles i tæt samarbejde med Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter og med inddragelse af øvrige centrale aktører inden for kriminalitetsforebyggelse.

Finansiering:

SSP-uddannelsen finansieres via Finanslovens afsatte midler til reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Den samlede økonomiske ramme for udvikling og igangsættelse af SSP-uddannelsen var 0,5 mio. kr. i 2018, 1,1 mio. kr. i 2019 og herefter 1 mio. kr. årligt til drift og løbende udvikling.

Mere information

SSP-uddannelsen udvikles i 2019 med inddragelse af en række aktører på området.

En faglig ekspertgruppe bidrager løbende til udviklingen af indholdet på SSP-uddannelsen.

Se medlemmer af den faglige ekspertgruppe

Grundmodul

I 2020 blev SSP-uddannelsens grundmodul afviklet i alle landets politikredse og i 2021 vil grundmodulet blive afviklet på national plan for nye SSP-medarbejdere og erfarne SSP-medarbejdere der ikke nåede at deltage i 2020.

Hertil vil der blive udviklet en række tilvalgsmoduler.  

I 2018 udarbejdede den daværende Socialstyrelse en kortlægning over antallet af kommunalt ansatte SSP-konsulenter og -medarbejdere på landsplan samt SSP-konsulenternes uddannelsesbaggrund.

Kortlægningen kan findes her

Justitsministeriet har udarbejdet en ny vejledning til SSP-samarbejdet, der har til formål at sikre, at den enkelte sagsbehandler har let tilgængelig og præcis viden om reglerne om udveksling af personoplysninger i SSP-samarbejdet.

Hent vejledningen ”Behandling af personoplysninger i SSP-samarbejdet” (PDF)

 

Læs mere om SSP-uddannelsen

 
Senest opdateret 17-01-2022

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her