Undersøgelse om vold i nære relationer

Vold i nære relationer

Styrelsen udarbejder hvert andet år undersøgelser om vold i nære relationer, bl.a. med fokus på karakteren af den vold, som voksne og børn udsættes for.

Projektperiode:

2020 - 2024

Målgruppe:

Kvinder, mænd og børn, som er udsat for vold i nære relationer, og som har ophold på kvindekrisecenter, mandecenter, mandekrisecenter, eller ambulant tilbud målrettet voldsudsatte personer.

Baggrund for projektet:

Undersøgelse om vold i nære relationer er en del af styrelsens Udviklings- og Investeringsprogram på voksenområdet (VUIP), som er vedtaget med satspuljeaftalen for 2017-2020. Undersøgelsen er forankret i det VUIP-spor, som har til formål at sikre bedre data på socialområdet.

Formål:

Undersøgelse om vold i nære relationer har til formål 1) at bidrage til et styrket vidensgrundlag på voldsområdet, 2) at vidensunderstøtte den faglige praksis på tilbud og i indsatser målrettet voldsudsatte personer og 3) at sikre velinformerede politiske beslutningsprocesser med henblik på videreudvikling af den sociale indsats, som hjælper personer, der har været udsat for vold i nære relationer.

Undersøgelsen omfatter to delundersøgelser. Dels udarbejder styrelsen en fast spørgeskemaundersøgelse, der har fokus på den vold, som kvinder, mænd og børn på kvindekrisecenter, mandecenter, mandekrisecenter eller ambulant tilbud har været udsat for. Dels udarbejdes der varierende tematiske undersøgelser med fokus på aktuelle problemstillinger på området vold i nære relationer.

Dokumentation og evaluering:

Undersøgelserne offentliggøres i rapportform, første gang i 2022. Derudover offentliggøres udvalgte data fra undersøgelserne på styrelsens hjemmeside årligt fra 2022.

Finansiering:

Der er afsat 4 mio. kr. i en fireårig periode til undersøgelsen.

Kontakt:

Nicklas Petersen Abild
+ 45 41 74 00 09
Voksne
Senest opdateret 19-01-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her