Modning af MOVE+ til udsatte unge

Rusmidler Alkohol- og stofmisbrug Udsatte børn og unge Udsatte voksne Udsatte børn og unge Udsatte voksne

Social- og Boligstyrelsen modner i 2022-2025 metoden MOVE+ i samarbejde med seks kommunale behandlingstilbud. MOVE+ er en videreudvikling af MOVE, som er en metode til individuel, ambulant stofmisbrugsbehandling, der har vist god behandlingseffekt. MOVE+ er målrettet de mest udsatte unge

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Målgruppen for MOVE+-initiativet er de mest udsatte unge mellem 15 og 30 år i ambulant stofmisbrugsbehandling med psykiske lidelser og/eller komplekse, sociale problemer. Der er tale om unge, som har svært ved at gennemføre behandlingen og som ikke oplever tilstrækkelig effekt af MOVE.

Baggrund for projektet:

Modningsprojektet bygger videre på evalueringen af en omfattende metodeafprøvning, ”Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling” (2014-2018), hvor en række kommuner afprøvede metoden MOVE. Evalueringen viste, at MOVE er særdeles effektiv til at understøtte, at den brede målgruppe af unge i behandling gennemfører behandlingen og til at hjælpe dem med at blive stoffri.

De mest belastede unge med svære, komplekse problemer havde ifølge evalueringen større vanskeligheder med at blive stoffri. VIVE har lavet to videnskortlægninger i henholdsvis 2019 og 2022 om effektive metoder til hhv. borgere med ADHD og til de mest udsatte unge i ambulant rusmiddelbehandling.

Videreudviklingen af MOVE+ er baseret på den viden og de anbefalinger, der præsenteres i de to rapporter. På baggrund af anbefalingerne i rapporterne tilføjes tre nye kerneelementer i MOVE+: 1) traumebevidsthed i rusmiddelbehandlingen, 2) familie- og netværksinddragelse og 3) fokus på samtidige problematikker.

Formål:

Formålet med initiativet er at videreudvikle og modne MOVE+ for at mindske frafald og øge behandlingseffekten blandt de mest udsatte unge i den sociale stofmisbrugsbehandling.

Initiativet har desuden til formål i løbet af projektperioden at modne metoden MOVE+ til et niveau, hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet eller udbredt.

Dokumentation og evaluering:

I projektet udarbejdes en indsatsbeskrivelse for MOVE+. Desuden udarbejdes en evaluering af metodens implementering, resultater og økonomi.

Samarbejdsparter:

Det er Haderslev, Kolding, Horsens, Roskilde, Holbæk og Brøndby kommuner, der er med til at modne MOVE+. Komponent har i samarbejde med Metodecenteret ansvaret for kompetenceudvikling og supervision af de kommunale medarbejdere, der indgår i projektet.

Finansiering:

Initiativet finansieres af udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP). Der er afsat i alt 13,4 mio. kr. til at gennemføre initiativet.

Kontakt:

Hanne Ramsbøl
41 93 25 03
Social Udsathed
Senest opdateret 16-06-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her