Opsporing og håndtering af overgreb mod anbragte børn og unge med handicap

Overgreb Børn med funktionsnedsættelser Handicap Udsatte børn og unge

Opholdssteder og institutioner samarbejder med Social- og Boligstyrelsen om at modne en indsats, så anbragte børn og unge med handicap, der har været udsat for overgreb, kan få hjælp hurtigere og mere effektivt.

Projektperiode:

Juni 2023 – december 2026. 

Målgruppe:

Målgruppen er anbragte børn og unge med handicap, herunder børn og unge med samtidig handicap og udsathed. 

Baggrund for projektet:

Anbragte børn og unge med handicap er i højere grad, end børn generelt, i risiko for at blive udsat for fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb. Forskning viser, at kombinationen af både at vokse op med udsathed og være anbragt barn eller ung med handicap giver en voldsom forøgelse i risiko for overgreb. 

Formål:

Projektet har til formål at udvikle og modne en indsats, som kan understøtte anbringelsesstedernes arbejde med at opspore og håndtere overgreb overfor anbragte børn og unge med handicap. I et fælles samarbejde skal der udvikles en indsats, der tager afsæt i aktuelt bedste viden og lovende praksis på området, samt med et særligt fokus på aktiv og meningsfuld inddragelse af både barn og forældre.

Projektets langsigtede målsætning er at opdage eventuelle overgreb så tidligt som muligt samt at der bliver handlet relevant, når der opstår mistanke eller viden om overgreb mod et anbragt barn/ung med handicap. 

Dokumentation og evaluering:

Der udarbejdes en afsluttende evalueringsrapport med beskrivelse af indsatsens resultater, implementeringserfaringer, omkostningsvurdering og viden om overførbarhed.  

Samarbejdsparter:

Der samarbejdes med 3-6 åbne kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner samt socialpædagogiske opholdssteder og eksterne leverandører til evaluering og kompetenceudvikling. 

Finansiering:

Projektet finansieres af Børne-UIP 2023. 

 

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her